Archebwch eich prawf gyrru theori swyddogol ar gyfer ceir, beiciau modur, bysiau, bysiau moethus a loriau.

This page is also available in English.

Dechrau nawr ar y gwasanaeth archebu prawf theori

Cyn i chi ddechrau

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

  • eich rhif trwydded yrru dros dro Prydain Fawr neu Ogledd Iwerddon
  • eich cyfeiriad e-bost i gael eich cadarnhad archebu (ni allwch archebu ar-lein os nad oes gennych un)
  • cerdyn credyd neu ddebyd

Rhaid i chi aros o leiaf 3 diwrnod gwaith cyn rhoi cynnig arall ar eich prawf os byddwch chi’n methu.

Ffioedd

Dyma’r ffioedd ar gyfer profion theori yn unig. Mae ffioedd eraill yn gymwys ar gyfer profion a cherbydau gwahanol.

Math o brawf Ffi bresennol
Prawf theori car £23
Prawf theori car byr (abridged) £18
Prawf theori beic modur £23

Help i archebu

Ffoniwch DVSA os ydych chi’n cael unrhyw broblemau wrth archebu eich prawf theori ar-lein neu os oes gennych chi unrhyw ofynion arbennig ar gyfer y prawf.

Gallwch sefyll y prawf yn Gymraeg, yn Saesneg neu yn Iaith Arwyddion Prydain. Dim ond yn Gymraeg ac yn Saesneg mae’r cyfleuster trosleisio ar gael.

Cymorth archebu DVSA
Rhif ffôn: 0300 200 11 22
Ffôn testun: 0300 200 11 66
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am - 4pm
Gwybodaeth am brisiau galwadau ffôn