Archebwch eich prawf gyrru theori swyddogol - bydd angen eich trwydded yrru dros dro arnoch chi.

This page is also available in English.

Yr hyn mae angen i chi ei wybod

Dechrau nawr ar y gwasanaeth archebu prawf theori (Saesneg yn unig)

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

  • Rhif trwydded yrru dros dro Prydain Fawr neu Ogledd Iwerddon
  • cyfeiriad e-bost i gael eich cadarnhad archebu - does dim modd archebu ar-lein heb gyfeiriad e-bost

Rhaid i chi aros o leiaf 3 diwrnod gwaith clir cyn rhoi cynnig arall ar eich prawf os byddwch chi’n methu.

Diogelu data

Gallwch ddarllen hysbysiad prosesu teg Deddf Diogelu Data 1998 ar gyfer yr Asiantaeth Safonau Gyrru (DSA) cyn i chi ddechrau.

  • Mae’n cymryd tua 10 munud
  • Mae angen cerdyn credyd neu ddebyd

Archebu dros y ffôn

Gallwch archebu eich prawf theori drwy ffonio’r DSA. Gallwch archebu eich prawf theori drwy ffonio’r DSA. Os nad oes gennych gyfeiriad e-bost, caiff eich cadarnhad ei anfon drwy’r post.

Archebu profion theori’r DSA
Ffôn: 0300 200 1122
Llinell Gymraeg: 0300 200 1133
Ffôn Testun: 0300 200 1166
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 4pm

Archebu drwy’r post

I archebu eich prawf theori drwy’r post llwythwch y ffurflen gais i lawr a’i hanfon gyda’ch taliad i’r DSA. I archebu’ch prawf theori drwy’r post, llwythwch y ffurflen gais a’i hanfon gyda’ch taliad i’r DSA.

Gallwch dalu gyda siec neu archeb bost – gwnewch eich siec neu’ch archeb bost yn daladwy i’r ‘Driving Standards Agency’. Does dim modd talu gydag arian parod. Gallwch dalu gyda siec neu archeb bost – gwnewch eich siec neu archeb bost yn daladwy i’r ‘Driving Standards Agency’. Chewch chi ddim talu gydag arian parod.

DSA 
PO Box 381 
Manchester 
M50 3UW 

Get started on y gwasanaeth archebu prawf theori (Saesneg yn unig)

Help us improve GOV.UK

Please don't include any personal or financial information, for example your National Insurance or credit card numbers.