Archebu eich prawf gyrru theori

Archebu eich prawf gyrru theori ar gyfer:

  • ceir
  • beiciau modur
  • lorïau, bysiau a bysiau moethus, gan gynnwys profion y Dystysgrif Cymhwysedd Proffesiynol Gyrrwr (CPC) rhan 1 (theori) a rhan 2 (astudiaethau achos)

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Dechrau nawr ymlaen y gwasanaeth archebu prawf theori

Cyn i chi ddechrau

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

  • rhif trwydded yrru’r DU
  • cyfeiriad e-bost - rhaid i chi archebu dros y ffôn os nad oes gennych un
  • cerdyn credyd neu ddebyd

Pryd nad oes angen i chi sefyll prawf theori

Nid oes angen i chi sefyll prawf theori cyn i chi archebu prawf gyrru i uwchraddio:

  • trwydded car, ee o awtomatig i drawsyriant gyda llaw, neu i dynnu ôl-gerbyd
  • trwydded beic modur, ee o gategori A1 (beic modur bach) i gategori A2 (beic modur canolig)
  • trwydded lori neu drwydded bws, ee o gategori C1 (canolig) i gategori C (mawr), neu i dynnu ôl-gerbyd

Nid oes angen i chi sefyll prawf theori cyn i chi archebu :

Cymorth gyda’ch archeb

Cysylltwch â’r Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA) i gael cymorth i archebu eich prawf theori, neu i archebu os nad oes gennych gyfeiriad e-bost.

Cymorth archebu prawf gyrru DVSA
theorycustomerservices@dvsa.gov.uk
Ffôn: 0300 200 1133
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 4pm
Gwybodaeth am brisiau galwadau ffôn