Archebwch eich prawf gyrru theori swyddogol ar gyfer ceir a beiciau modur.

Mae’r Asiantaeth Safonau Gyrru (DSA) a’r Asiantaeth Gwasanaethau Cerbydau a Gweithredwyr (VOSA) wedi uno i ffurfio’r Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA).

This page is also available in English.

Dechrau nawr ar ar y gwasanaeth archebu prawf theori

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

  • Rhif trwydded yrru dros dro Prydain Fawr neu Ogledd Iwerddon
  • cyfeiriad e-bost i gael eich cadarnhad archebu - does dim modd archebu ar-lein heb gyfeiriad e-bost

Rhaid i chi aros o leiaf 3 diwrnod gwaith cyn rhoi cynnig arall ar eich prawf os byddwch chi’n methu.

Help i archebu

Ffoniwch DVSA os ydych chi’n cael unrhyw broblemau wrth archebu eich prawf theori ar-lein neu os oes gennych chi unrhyw ofynion arbennig ar gyfer y prawf.

Gallwch sefyll y prawf yn Gymraeg, yn Saesneg neu yn Iaith Arwyddion Prydain. Dim ond yn Gymraeg ac yn Saesneg mae’r cyfleuster trosleisio ar gael.

Cymorth archebu DVSA
Rhif ffôn: 0300 200 11 22
Ffôn testun: 0300 200 11 66
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am - 4pm Gwybodaeth am brisiau galwadau ffôn

  • Mae’n cymryd tua 10 munud
  • Mae angen cerdyn credyd neu ddebyd