Adnewyddu eich trwydded yrru feddygol tymor byr

Gallwch adnewyddu eich trwydded yrru feddygol tymor byr cyn belled:

  • bod gennych un oherwydd cyflwr meddygol
  • ei bod yn ddilys am 1, 2, 3 neu 5 mlynedd
  • ei bod ar fin dod i ben, neu wedi dod i ben

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Os daeth eich trwydded i ben rhwng 1 Chwefror a 31 Rhagfyr 2020

Cafodd eich trwydded yrru neu hawl i yrru yn y DU eu hestyn yn awtomatig am 11 mis. Mae hwn oherwydd coronafeirws (COVID-19).

Dechreuodd yr estyniad o’r dyddiad roedd eich trwydded i fod dod i ben.

Ni fyddwch yn cael trwydded newydd fel rhan o’r estyniad awtomatig. Byddwch dim ond yn cael trwydded yrru newydd pan fyddwch yn ei hadnewyddu.

Gallwch adnewyddu eich trwydded ar-lein ar unrhyw adeg cyn bod yr estyniad yn dod i ben.

Adnewyddu ar-lein

Ar hyn o bryd, gallwch ond ag adnewyddu ar-lein os oes gennych ddiabetes, epilepsi, clefyd Parkinson, nam ar eich golwg, cyflwr cwsg, neu gyflwr y galon.

Bydd gennych un awr i ychwanegu gwybodaeth unwaith eich bod yn dechrau. Ni allwch arbed a dychwelyd at eich cais yn ddiweddarach.

Dechrau nawr

Cynnwys

Ni allwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i:

Defnyddiwch wasanaeth arall i wneud cais am drwydded yrru os yw eich trwydded wedi ei thynnu yn ôl neu eich bod wedi’i ildio oherwydd cyflwr meddygol.

Gallwch hefyd adnewyddu eich trwydded yrru feddygol tymor byr drwy’r post. Bydd DVLA yn anfon ffurflen atgoffa atoch 90 diwrnod cyn i’ch trwydded dod i ben.

Os na fyddwch yn derbyn ffurflen atgoffa, dylech archebu ffurflen D1W, a lawrlwytho a llenwi’r ffurflenni meddygol ar gyfer eich cyflwr. Anfonwch nhw i gyd i DVLA – mae’r cyfeiriad ar y ffurflenni.