Gallwch adnewyddu eich trwydded yrru feddygol tymor byr cyn belled:

  • bod gennych un oherwydd cyflwr meddygol
  • ei bod yn ddilys am 1, 2, 3 neu 5 mlynedd
  • ei bod ar fin dod i ben, neu wedi dod i ben

Ar hyn o bryd, gallwch ond ag adnewyddu ar-lein os oes gennych ddiabetes, epilepsi, clefyd Parkinson, nam ar eich golwg, cyflwr cwsg, neu gyflwr y galon.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Dechrau nawr

Contents

Ni allwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i:

Defnyddiwch wasanaeth arall i wneud cais am drwydded yrru os yw eich trwydded wedi ei thynnu yn ôl neu eich bod wedi’i ildio oherwydd cyflwr meddygol.

Gallwch hefyd adnewyddu eich trwydded yrru feddygol tymor byr drwy’r post. Bydd DVLA yn anfon ffurflen atgoffa atoch 90 diwrnod cyn i’ch trwydded dod i ben.

Os na fyddwch yn derbyn ffurflen atgoffa, dylech archebu ffurflen D1W, a lawrlwytho a llenwi’r ffurflenni meddygol ar gyfer eich cyflwr. Anfonwch nhw i gyd i DVLA – mae’r cyfeiriad ar y ffurflenni.