Sut i adnewyddu credydau treth

Ni allwch adnewyddu’ch credydau teth ar gyfer y flwyddyn dreth 2017 i 2018 mwyach.

Cysylltwch â CThEM os yw un o’r canlynol yn gymwys:

  • rydych wedi methu’r dyddiad cau
  • gwnaethoch amcangyfrif unrhyw incwm pan wnaethoch adnewyddu a nawr mae angen i chi roi gwybod am eich incwm gwirioneddol - y dyddiad cau yw 31 Ionawr
  • rydych wedi adnewyddu ond mae yna gamgymeriad ar eich hysbysiad o ddyfarniad

Bydd angen eich rhif Yswiriant Gwladol arnoch a’ch pecyn adnewyddu, os yw hwnnw gennych.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Os ydych wedi adnewyddu

Bydd Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn anfon hysbysiad o ddyfarniad atoch cyn pen 8 wythnos ar ôl i’ch cais i adnewyddu ddod i law, i roi gwybod faint y byddwch yn ei gael.