สถานทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ เป็นตัวแทนของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในประเทศไทย ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ

เราเผยแพร่นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลอังกฤษ การเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคง การค้าการลงทุน เรายังให้การบริการการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยว การศึกษา การอยู่อาศัย หรือการทำงาน ทางสถานทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ และเครือข่ายกงสุลทั่วประเทศมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือดูแลชาวอังกฤษ ทั้งที่เดินทางมาท่องเที่ยวและพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้เรายังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ บริติช เคานซิล และ หอการค้าอังกฤษ

บริการของเรา

วีซ่า

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าสหราชอาณาจักรและวิธีการสมัครขอวีซ่าได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

ข้อมูลการแจ้งเกิด เสียชีวิตและสมรส

ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเกิด เสียชีวิต รวมถึงเอกสารการจดทะเบียนสมรสนอกสหราชอาณาจักร

หนังสือเดินทาง และเอกสารเดินทางฉุกเฉิน

ขั้นตอนปฏิบัติในการต่ออายุหรือทำหนังสือเดินทางใหม่เมื่ออยู่นอกสหราชอาณาจักร และข้อมูลในการขอเอกสารเดินทางในกรณีที่หนังสือเดินทางหายหรือถูกขโมย

ข้อแนะนำการเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางอย่างปลอดภัยและหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ระหว่างท่องเที่ยวหรือพำนักในต่างประเทศ รวมถึงมีเว็บไซต์สถานทูตและสำนักงานคณะข้าหลวงใหญ่ของสหราชอาณาจักรทั่วโลก

เจ้าหน้าที่ของเรา

Brian Davidson

เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

  • Margaret Tongue

    อัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

ติดต่อเรา

สถานทูตอังกฤษ กรุงเทพ

14 ถนนวิทยุ
ลุมพินี
ปทุมวัน

กรุงเทพ 10330
ประเทศไทย

Access and opening times

การค้าระหว่างประเทศ

14 ถนนวิทยุ
ลุมพินี
ปทุมวัน

กรุงเทพ 10330
ประเทศไทย

เวลาทำการ: (เวลาท้องถิ่น)
จันทร์ - พฤหัส, 8 - 16.30 น.
ศุกร์, 8- 13 น.

Access and opening times

แผนกกงสุล

14 ถนนวิทยุ
ลุมพินี
ปทุมวัน

กรุงเทพ 10330
ประเทศไทย

เวลาบริการด้านกงสุล (เวลาท้องถิ่น)
จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี, 8.00 - 11.00น. และ 13.00 - 15.00น.
พุธ ปิดให้บริการผู้มาติดต่อ
ศุกร์, 8.00 - 12.00น.

Access and opening times