สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเป็นตัวแทนของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในประเทศไทยในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ

เราเผยแพร่นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลอังกฤษ การเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคง การค้าการลงทุน เรายังให้การบริการการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยว การศึกษา การอยู่อาศัย หรือการทำงาน ทางสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยและเครือข่ายกงสุลทั่วประเทศมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือดูแลชาวอังกฤษ ทั้งที่เดินทางมาท่องเที่ยวและพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้เรายังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ บริติช เคานซิล และ หอการค้าอังกฤษ

บริการของเรา

วีซ่า

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าสหราชอาณาจักรและวิธีการสมัครขอวีซ่าได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

ข้อมูลการแจ้งเกิด เสียชีวิตและสมรส

ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเกิด เสียชีวิต รวมถึงเอกสารการจดทะเบียนสมรสนอกสหราชอาณาจักร

หนังสือเดินทาง และเอกสารเดินทางฉุกเฉิน

ขั้นตอนปฏิบัติในการต่ออายุหรือทำหนังสือเดินทางใหม่เมื่ออยู่นอกสหราชอาณาจักร และข้อมูลในการขอเอกสารเดินทางในกรณีที่หนังสือเดินทางหายหรือถูกขโมย

ข้อแนะนำการเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางอย่างปลอดภัยและหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ระหว่างท่องเที่ยวหรือพำนักในต่างประเทศ รวมถึงมีเว็บไซต์สถานทูตและสำนักงานคณะข้าหลวงใหญ่ของสหราชอาณาจักรทั่วโลก

บุคลากรของเรา

Mark Gooding OBE

เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

  • David Thomas

    อัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

ติดต่อเรา

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 12A
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
ประเทศไทย

อีเมล
Info.Bangkok@fcdo.gov.uk

แบบฟอร์มการติดต่อ
https://www.contact-em...

โทรศัพท์
+66 (0) 2 305 8333

โทรสาร
+66 (0) 2 255 9278

เวลาทำการ: (เวลาท้องถิ่น)
จันทร์ - พฤหัส, 8 - 12.00 และ 13.00 - 16.30 น.
ศุกร์, 8- 13 น.

การเข้าถึงและเวลาเปิดทำการ

แผนกการค้าระหว่างประเทศ

เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 12A
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
ประเทศไทย

อีเมล
Thailand.dit@fcdo.gov.uk

โทรศัพท์
+66 (0) 2 305 8333

เวลาทำการ: (เวลาท้องถิ่น)
จันทร์ - พฤหัส, 8 - 12.00 และ 13.00 - 16.30 น.
ศุกร์, 8- 13 น.

การเข้าถึงและเวลาเปิดทำการ

แผนกกงสุล

เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
ประเทศไทย

แบบฟอร์มการติดต่อ
https://www.contact-em...

โทรศัพท์
+66 (0) 2 305 8333

โทรสาร
+66 (0) 2 255 6051

เวลาบริการด้านกงสุล (เวลาท้องถิ่น)
อังคาร พฤหัสบดี, 8.30 - 11.00น. และ 13.00 - 15.00น.
จันทร์ พุธ ศุกร์ ปิดให้บริการผู้มาติดต่อ

การเข้าถึงและเวลาเปิดทำการ