ทำงานให้กับ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

ทำงานกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

ทำงานกับเรา

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยประกอบด้วยนักการทูตและข้าราชการจากกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักรซึ่งถูกส่งมาประจำในประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นชาวไทยทำงานร่วมกัน ทางสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเพื่อเข้าทำงานกับทีมงานของสถานเอกอัครราชทูต

ท่านสามารถเช็คตำแหน่งงานว่างได้ที่นี่

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเน้นดูแลให้ความสำคัญกับพนักงานอย่างเสมอภาค และรองรับเชื้อชาติวัฒนธรรมที่อาจจะมีความหลากหลายเช่นในสังคมสหราชอาณาจักรและสังคมไทย