Talu gorchymyn cynhaliaeth ar-lein

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i dalu gorchymyn cynhaliaeth ar-lein.

Bydd arnoch angen:

  • cerdyn debyd neu gerdyn credyd
  • rhif eich cyfrif - mae hwn yn cynnwys 8 rhif a llythyren (gallwch ddod o hyd i hwn ar unrhyw lythyr yr ydych wedi’i gael gan y llys)

Ni allwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn os yw unrhyw un o’r canlynol yn berthnasol:

  • os cafodd eich gorchymyn ei gofrestru yn yr Alban neu yng Ngogledd Iwerddon
  • os cawsoch eich gorchymyn gan y llys i dalu’r parti arall yn uniongyrchol
  • os yw Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant neu’r Asiantaeth Cynnal Plant (CSA) yn delio â’ch achos

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i dalu gorchymyn cynhaliaeth a gofrestrwyd gan lys yng Nghymru neu yn Lloegr, hyd yn oed os ydych yn byw mewn gwlad arall.

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Dechrau nawr

Cynnwys

Rhaid i’ch taliad ein cyrraedd ar neu cyn y dyddiad a nodir.

Os na allwch ddod o hyd i’ch rhif cyfrif

Cysylltwch â’r ganolfan fusnes sy’n rheoli eich gorchymyn os na allwch ddod o hyd i’ch rhif cyfrif.

Os ydych yn byw yn Llundain Fwyaf

London Maintenance Enforcement Business Centre
Central Family Court
First Avenue House
42-49 High Holborn
London
WC1V 6NP

Rhif ffôn: 020 7421 8657
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am to 4:30pm
Gwybodaeth am gostau ffonio

Os ydych yn byw y tu allan i Lundain Fwyaf

Bury St Edmunds Maintenance Enforcement Business Centre
Triton House
St Andrews Street North
Bury St Edmunds
Suffolk
IP33 1TR

Os ydych yn byw yng Nghymru

Canolfan Fusnes Gorfodi Cynhaliaeth Cymru
Llysoedd Barn
Sunnyside
Pen-y-bont ar Ogwr
De Cymru
CF31 4AJ

Rhif ffôn: 01656 673 833
Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am to 5pm
Gwybodaeth am gostau ffonio

Gallwch dalu eich gorchymyn cynhaliaeth dros y ffôn gyda cherdyn credyd neu gerdyn debyd.

Gwasanaeth Talu Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM
Rhif ffôn: 0300 790 9901 (yn Lloegr)
Rhif ffôn: 0300 790 9980 (yng Nghymru)
Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am tan 5pm
Gwybodaeth am gyfradd ffonio