Gwirio statws MOT cerbyd

Rhowch fanylion cerbyd er mwyn gweld os oes gan y cerbyd dystysgrif MOT a phryd y mae’n dod i ben. Bydd arnoch angen rhif cofrestru’r cerbyd (plât rhif).

Os yw’ch cerbyd yn newydd, mae’n rhaid i chi gael prawf MOT erbyn y drydedd flwyddyn ers cofrestru’r cerbyd.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Dechrau nawr