Rhowch fanylion cerbyd er mwyn gweld os oes gan y cerbyd dystysgrif MOT a phryd y mae’n dod i ben.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Dechrau nawr ar y gwasanaeth ymholiad cerbyd

Cyn i chi ddechrau

Mae arnoch angen gwneuthuriad a rhif cofrestru’r cerbyd.

Cael prawf MOT am gerbyd newydd

Os ydy’r cerbyd yn newydd, mae’n rhaid i chi gael prawf MOT erbyn y drydedd flwyddyn ers cofrestru’r cerbyd.