Gwirio gwybodaeth trwydded yrru rhywun

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i wirio gwybodaeth trwydded yrru rhywun, ee y cerbydau y gallant eu gyrru neu unrhyw bwyntiau cosb neu waharddiadau.

Mae arnoch angen:

  • yr 8 nod diwethaf o’i rif trwydded yrru
  • cod gwirio o’r gyrrwr

Mae’n rhaid i chi ddefnyddio’r cod o fewn 21 diwrnod. Gallwch ddefnyddio’r cod unwaith yn unig – mae’n rhaid i chi gael cod arall i wneud gwiriad arall.

Defnyddiwch wasanaeth gwahanol os ydych yn dymuno gweld eich cofnod gyrru eich hun neu greu cod gwirio.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Dechrau nawr

Cynnwys

Mae’n rhaid bod gennych y wybodaeth gywir o’r gyrrwr i wneud gwiriad.

Mae’n drosedd i gael gwybodaeth bersonol rhywun arall heb ei ganiatâd.

Cymorth wrth ddefnyddio’r gwasanaeth arlein

Gallwch ffonio DVLA am gymorth os oes gennych y canlynol i gyd:

  • caniatâd y person i wneud y gwiriad
  • cod gwirio wrth y person yr ydych am wirio
  • yr 8 nod diwethaf o’i rif trwydded yrru

DVLA – am gymorth i ddefnyddio’r gwasanaeth arlein
Rhif ffôn: 0300 083 0013
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 7pm
Dydd Sadwrn, 8am i 2pm
Cael gwybod mwy am gost galwadau

Gwneud gwiriad dros y ffôn gan ddefnyddio’r rhif cyfradd premiwm

Gallwch wneud gwiriad dros y ffôn os nad oes gennych god gwirio i ddefnyddio gyda’r gwasanaeth arlein.

Gofynnwch i’r gyrrwr yr ydych yn gwneud y gwiriad arno i ffonio’r DVLA i roi ei ganiatâd ar gyfer y gwiriad.

DVLA – ar gyfer y gyrrwr i roi ei ganiatâd
Rhif ffôn: 0300 790 6801
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 7pm
Dydd Sadwrn, 8am i 2pm
Cael gwybod mwy am gost galwadau

Gallwch wedyn ffonio’r DVLA i wirio manylion y gyrrwr ar ôl iddo roi ei ganiatâd.

DVLA – ar gyfer y person sy’n gwneud y gwiriad
Rhif ffôn: 0906 139 3837 (mae galwadau yn costio 51c y munud)
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 7pm
Dydd Sadwrn, 8am i 2pm

Drwy’r post

Mae angen i chi a’r gyrrwr lenwi ffurflen D888/1 i wneud y gwiriad.

Anfonwch y ffurflen ynghyd â siec neu archeb bost am £5 i ‘DVLA, Abertawe’ i:

Tîm DACT
DVLA
Abertawe
SA99 1AJ