Guidance

Y Cynllun Graddio Carcasau Moch: trin a graddio carcasau

Mae'n rhaid i ladd-dai sy'n rhan o'r Cynllun Graddio Carcasau Moch gydymffurfio â'r rheoliadau ar gyfer trin, pwyso, graddio a marcio carcasau.