Guidance

Sefydlu system olrhain ar gyfer cig eidion a chig llo

Mae'n rhaid i weithredwyr busnesau bwyd sy'n rhwym i'r Cynllun Labelu Cig Eidion Gorfodol gadw cofnodion olrhain er mwyn dangos tarddiad eu cig.