Guidance

Labelu cig eidion a chig llo: beth fydd yn digwydd os na fyddwch yn cydymffurfio

Beth fydd yn digwydd os bydd arolygydd yn canfod eich bod yn torri'r rheoliadau ynglŷn â labelu cig eidion yn orfodol neu'n wirfoddol.

Os nad ydych yn dilyn y Cynllun Labelu Cig Eidion Gorfodol neu’r Cynllun Labelu Cig Eidion Cymeradwy, rhaid i chi roi’r gorau i werthu eich cig eidion a chig llo tan y byddant wedi’u labelu yn gywir.

Os na allwch labelu’r cig yn ddigonol gan nad oes digon o wybodaeth i’w olrhain, efallai y cewch ei werthu ymlaen yn uniongyrchol i’w brosesu’n gynhyrchion nad ydynt wedi’u cwmpasu gan y rheolau labelu gorfodol.

Efallai y bydd yn rhaid i chi gymryd camau pellach i gywiro’r tor-rheol hefyd.

Os na fyddwch yn cydymffurfio â’r rheolau labelu cig eidion angenrheidiol, gallech wynebu camau gweithredu gorfodi gan yr Asiantaeth Taliadau Gwledig neu eich awdurdod lleol.

Gall peidio â chydymffurfio arwain at y canlynol:

  • cyngor ar lafar
  • llythyrau rhybuddio
  • hysbysiadau gorfodi
  • erlyniad troseddol
Published 8 July 2014