Guidance

Labelu cig eidion a chig llo: beth fydd yn digwydd os na fyddwch yn cydymffurfio

Beth fydd yn digwydd os bydd arolygydd yn canfod eich bod yn torri'r rheoliadau ynglŷn â labelu cig eidion yn orfodol neu'n wirfoddol.