Cyfarwyddyd

Gwirio statws cyflogaeth ar gyfer treth

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i weld a ddylech chi, neu weithiwr mewn swydd benodol, gael eich nodi’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig at ddibenion treth.

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i weld a ddylech chi, neu weithiwr mewn swydd benodol, gael eich nodi’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig at ddibenion treth.

Defnyddiwch y twlsyn Gwirio Statws Cyflogaeth ar gyfer Treth i wneud y canlynol:

 • gweld a yw CThEM am eich trin yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig at ddibenion treth os oes gennych gontract gwaith, neu’n disgwyl cael un
 • canfod statws cyflogaeth gweithiwr neu unigolyn rydych yn ei gyflogi neu’n ei gynrychioli

Mae’n rhaid i gontract fod ar waith i weld a yw’r gwaith yn cael ei ystyried yn gyflogaeth neu’n hunangyflogaeth. Mae’r twlsyn yn cymryd yn ganiataol bod un ar waith.

Gwiriwch arweiniad ategol CThEM i gael help wrth ddefnyddio’r twlsyn.

Mae’r gwasanaeth hwn yn un dienw, ac ni fydd yn storio unrhyw wybodaeth a rowch na’r canlyniad a gewch. Gallwch gadw ac argraffu’r canlyniad ar gyfer eich cofnodion eich hun.

Pryd i ddefnyddio’r twlsyn

Defnyddiwch y twlsyn i wirio statws cyflogaeth os yw’r canlynol yn wir:

 • rydych yn cyflogi gweithiwr yn uniongyrchol
 • rydych chi neu’r cyfryngwr rydych yn gweithio drwyddo yn derbyn swydd newydd gyda chleient
 • rydych yn awdurdod cyhoeddus sy’n cyflogi gweithiwr ac yn talu am wasanaethau gweithiwr sy’n gweithio drwy gyfryngwr
 • rydych yn asiantaeth neu’n drydydd parti arall sy’n cyflenwi gweithiwr sy’n gweithio i awdurdod cyhoeddus drwy gyfryngwr
 • bu newid i gontract neu gytundeb gwasanaeth presennol
 • mae’ch gweithiwr yn anghytuno â phenderfyniad rydych wedi’i roi iddo

Dewiswch atebion sy’n paru orau ag arferion gwaith arferol y swydd.

Cyn i chi ddechrau

Bydd angen i chi wybod y canlynol:

 • manylion y contract
 • cyfrifoldebau’r gweithiwr
 • pwy sy’n penderfynu pa waith sydd i’w wneud
 • pwy sy’n penderfynu pa bryd, ym mha le a sut y gwneir y gwaith
 • sut gaiff y gweithiwr ei dalu
 • a yw’r gwaith yn cynnwys unrhyw fuddiannau corfforaethol neu ad-daliadau ar gyfer treuliau

Os nad ydych yn gwybod pwy yw’r gweithiwr, ni fydd y twlsyn yn gofyn cwestiynau am amgylchiadau’r gweithiwr. Byddwch yn dal i gael penderfyniad y bydd CThEM yn glynu ato.

Dechrau nawr

Published 2 March 2017
Last updated 28 January 2020 + show all updates
 1. Welsh translation added.

 2. The 'check employment status for tax' tool has been updated so if you do not know the worker, the tool will not ask questions about their circumstances.

 3. Added a link to the off-payroll working in the public sector guidance.

 4. First published.