Guidance

Canllawiau i gyflenwyr tagiau clust gwartheg, defaid a geifr

Mae'n rhaid i dagiau clust swyddogol ar gyfer gwartheg, defaid a geifr fynd drwy broses gymeradwyo cyn y gellir eu gwerthu; mae'n rhaid i gyflenwyr gofrestru hefyd.