Ystadegau

Crynodeb o Fynegai Prisiau Tai y DU: Tachwedd 2016

Adroddiad misol sy'n dangos newidiadau mewn prisiau tai cyfartalog ar gyfer Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.