Ffurflen

TAW: tudalen cywiro'r rhestr gwerthiannau yn y GE (VAT101B)

Defnyddiwch VAT101B i roi gwybod i Gyllid a Thollau EM o unrhyw gamgymeriadau neu ddiffygion yn ffigurau gwerthiannau yn yr UE rydych eisoes wedi'u cyflwyno ar ffurflen VAT101.

Dogfen

Tudalen cywiro'r rhestr gwerthiannau yn y GE (VAT101B)

Details

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn defnyddio hen borwr, e.e. Internet Explorer 8, bydd yn rhaid i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth ynghylch porwyr.

Bydd yn rhaid i chi lenwi’r ffurflen yn gyfan gwbl cyn i chi allu ei hargraffu. Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi’i chwblhau’n rhannol, felly rydym yn awgrymu eich bod yn casglu’ch holl wybodaeth ynghyd cyn i chi ddechrau ei llenwi.

Os sylweddolwch eich bod wedi gwneud camgymeriadau neu bod diffygion yn y ffigurau gwerthiannau yn yr UE rydych eisoes wedi’u cyflwyno ar ffurflen rhestr gwerthiannau yn y GE (VAT101), defnyddiwch ffurflen VAT101B i roi gwybod i Gyllid a Thollau EM o unrhyw ychwanegiadau, ddileadau neu newidiadau.

Published 1 Mai 2013