Ffurflen

TAW: tudalen cywiro'r rhestr gwerthiannau yn y GE (VAT101B)

Defnyddiwch VAT101B i roi gwybod i Gyllid a Thollau EM o unrhyw gamgymeriadau neu ddiffygion yn ffigurau gwerthiannau yn yr UE rydych eisoes wedi'u cyflwyno ar ffurflen VAT101.