Ffurflen

Taflen gywiro Rhestr Gwerthiannau yn y GE

Defnyddiwch VAT101B i ddweud wrth CThEM os ydych wedi gwneud unrhyw gamgymeriadau neu hepgoriadau yn ffigurau gwerthiannau'r UE ar y ffurflen VAT101 yr ydych eisoes wedi ei chyflwyno.

Dogfennau

Taflen gywiro Rhestr Gwerthiannau yn y GE (VAT101B)

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen VAT101B i ddweud wrth Gyllid a Thollau EM (CThEM) os ydych yn sylweddoli’ch bod wedi gwneud camgymeriadau neu hepgoriadau yn ffigurau gwerthiannau’r UE ar y ffurflen Rhestr Gwerthiannau yn y GE (VAT101) yr ydych eisoes wedi ei chyflwyno i CThEM.

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn defnyddio hen borwr, er enghraifft, Internet Explorer 8, bydd angen i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth am borwyr.

Bydd angen i chi lenwi’r ffurflen yn ei chyfanrwydd cyn i chi allu’i hargraffu. Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi’i llenwi’n rhannol, felly rydym yn awgrymu eich bod yn casglu’ch holl wybodaeth at ei gilydd cyn i chi ddechrau ei llenwi.

Published 1 Mai 2013