Ffurflen

Canslo’ch cofrestriad TAW

Dadgofrestrwch ar-lein neu defnyddiwch ffurflen VAT7 i ganslo’ch cofrestriad TAW.

Dogfennau

Canslo ar-lein

Canslo drwy’r post

Manylion

Mae’n rhaid i chi ganslo’ch cofrestriad os nad ydych bellach yn gymwys i fod wedi’ch cofrestru ar gyfer TAW.

Canslo ar-lein

I ddadgofrestru ar-lein, bydd angen eich Dynodydd Defnyddiwr (ID) a’ch cyfrinair ar gyfer Porth y Llywodraeth arnoch.

Canslo drwy’r post

Llenwch y ffurflen ar-lein, argraffwch hi a’i phostio i CThEM. Mae’r cyfeiriad y dylid anfon y VAT7 iddo yn y ffurflen.

Bydd yn rhaid i chi lenwi’r ffurflen yn ei chyfanrwydd cyn i chi allu ei hargraffu. Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi’i llenwi’n rhannol, felly rydym yn awgrymu eich bod yn casglu’ch holl wybodaeth at ei gilydd cyn i chi ddechrau ei llenwi.

Os ydych yn defnyddio porwr hŷn, er enghraifft Internet Explorer 8, bydd angen i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth am borwyr.

Cyhoeddwyd ar 4 April 2014
Diweddarwyd ddiwethaf ar 29 June 2020 + show all updates
  1. The Welsh translation of this page has been updated.

  2. Details to cancel your VAT registration online have been added.

  3. The Welsh version of the VAT7 PDF has been replaced with a print and post iForm.

  4. The VAT7 PDF has been replaced with a print and post iForm.

  5. New version of the VAT 7 PDF available in Welsh.

  6. Added translation