Ffurflen

Dileu'ch cofrestriad TAW

Defnyddiwch y ffurflen VAT7 er mwyn dileu eich cofrestriad TAW.

Dogfennau

Cais i ddileu eich cofrestriad TAW (VAT7)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cais i ddileu eich cofrestriad TAW (VAT7)"), and its reference (Unique reference: VAT7 Cymraeg).

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen VAT7 os ydych am ddileu eich cofrestriad TAW. Cyn i chi ddechrau, darllenwch ein canllaw ‘Dileu eich cofrestriad’ er mwyn eich helpu i benderfynu p’un a oes angen i chi ddileu eich cofrestriad neu beidio.

Published 4 Ebrill 2014
Last updated 15 Ionawr 2016 + show all updates
  1. New version of the VAT 7 PDF available in Welsh.
  2. Added translation