Ffurflen

Dileu'ch cofrestriad TAW

Defnyddiwch y ffurflen VAT7 er mwyn dileu'ch cofrestriad TAW.

Dogfennau

Cais i ddileu eich cofrestriad TAW (VAT7)

Manylion

Defnyddiwch ffurflen VAT7 os ydych am ddileu’ch cofrestriad TAW. Cyn i chi ddechrau, darllenwch ein canllaw ynghylch dileu’ch cofrestriad er mwyn eich helpu i benderfynu p’un a oes angen i chi ddileu’ch cofrestriad neu beidio.

Mae’r cyfeiriad y dylid anfon y VAT7 ato ar y ffurflen.

Ffurflenni ac arweiniad cysylltiedig

Dileu’ch cofrestriad TAW

Defnyddiwch y canllaw hwn i gael gwybod sut i ddileu’ch cofrestriad TAW, a’r hyn sy’n digwydd ar ôl i chi ddileu.

Published 4 Ebrill 2014
Last updated 5 Gorffennaf 2018 + show all updates
  1. The Welsh version of the VAT7 PDF has been replaced with a print and post iForm.
  2. The VAT7 PDF has been replaced with a print and post iForm.
  3. New version of the VAT 7 PDF available in Welsh.
  4. Added translation