Cyfarwyddyd

Credydau treth: Beth sy'n digwydd os oes gormod wedi ei dalu i chi (COP26)

Mae’r daflen hon yn esbonio pam fod gordaliadau'n digwydd a sut i’w had-dalu. Mae'n rhoi gwybod i chi hefyd pryd nad oes yn rhaid i chi eu had-dalu a sut i ddadlau yn erbyn gordaliad.