Canllawiau

Beth sy’n digwydd os ydym wedi talu gormod o gredydau treth i chi

Mae’r daflen COP26 hon yn rhoi gwybodaeth fanwl am ordaliadau credydau treth.

Dogfennau

Yr hyn sy’n digwydd os oes gormod o gredydau treth wedi’u talu i chi (COP26)

Gwneud cais am fformat hygyrch.
Os ydych chi'n defnyddio technoleg gynorthwyol (er enghraifft, rhaglen darllen sgrin) a bod angen fersiwn o'r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch different.format@hmrc.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd yn ein helpu ni os byddwch chi'n dweud pa dechnoleg gynorthwyol rydych chi'n ei defnyddio.

Manylion

Mae’r ‘Cod Ymarfer’ (COP26) hwn yn rhoi gwybodaeth fanwl am ordaliadau credydau treth, gan gynnwys:

 • pam mae gordaliadau’n gallu digwydd
 • sut i ad-dalu gordaliad (a phryd nad oes angen i chi wneud hynny)
 • herio adennill gordaliad
 • yr hyn sy’n digwydd i’ch gordaliad os byddwch yn gofyn am i’ch dyfarniad credydau treth gael ei ailystyried

Mae hefyd yn cwmpasu’r hyn y dylech chi a’r Swyddfa Credydau Treth ei wneud er mwyn helpu i gael eich credydau treth yn gywir ac i osgoi gordaliad.

Nid yw’n berthnasol i Daliadau Costau Byw.

Cyhoeddwyd ar 1 October 2014
Diweddarwyd ddiwethaf ar 6 April 2023 + show all updates
 1. Updated the English and Welsh versions of the 'What happens if you've been paid too much in tax credits (COP26)' PDF guide to the 2023 version.

 2. Added Welsh translation.

 3. The COP26 leaflet has been updated for tax year 2022.

 4. English and Welsh versions of the COP26 have been updated to reflect changes effective from 6 April 2021.

 5. English and Welsh versions of the COP26 have been updated to reflect changes effective from 6 April 2020.

 6. English and Welsh versions of the COP26 have been updated to reflect changes effective from 6 April 2019.

 7. This guidance has been updated to reflect changes effective from 6 April 2018.

 8. This guidance has been updated to reflect changes effective from 6 April 2017.

 9. Rates, allowances and duties have been updated for the tax year 2016 to 2017.

 10. New versions of the COP26 and COP26 Welsh have been added to this page.

 11. The 2015 to 2016 form has been added to this page.

 12. Added translation