Cyfarwyddyd

Credydau treth: Beth sy'n digwydd os oes gormod wedi ei dalu i chi (COP26)

Mae’r daflen hon yn esbonio pam fod gordaliadau'n digwydd a sut i’w had-dalu. Mae'n rhoi gwybod i chi hefyd pryd nad oes yn rhaid i chi eu had-dalu a sut i ddadlau yn erbyn gordaliad.

Dogfen

Details

Mae’r ‘Cod Ymarfer’ hwn yn rhoi gwybodaeth fanwl ynghylch gordaliadau credydau treth, gan gynnwys:

  • pam y gall gordaliadau ddigwydd
  • sut i ad-dalu gordaliad (a phryd nad oes yn rhaid i chi wneud hynny)
  • herio adennill gordaliad
  • yr hyn sy’n digwydd i’ch gordaliad os ydych yn gofyn bod eich dyfarniad credydau treth yn cael ei ailystyried

Mae hefyd yn cwmpasu’r hyn y dylech chi a’r Swyddfa Credydau Treth ei wneud er mwyn osgoi gordaliad.

Published 1 Hydref 2014
Last updated 6 Ebrill 2017 + show all updates
  1. This guidance has been updated to reflect changes effective from 6 April 2017.
  2. Rates, allowances and duties have been updated for the tax year 2016 to 2017.
  3. New versions of the COP26 and COP26 Welsh have been added to this page.
  4. The 2015 to 2016 form has been added to this page.
  5. Added translation