Benefits – guidance

Credydau treth: Beth sy'n digwydd os oes gormod wedi ei dalu i chi (COP26)

Mae’r daflen hon yn esbonio pam fod gordaliadau'n digwydd a sut i’w had-dalu. Mae'n rhoi gwybod i chi hefyd pryd nad oes yn rhaid i chi eu had-dalu a sut i ddadlau yn erbyn gordaliad.

Dogfen

Manylyn

Mae’r ‘Cod Ymarfer’ hwn yn rhoi gwybodaeth fanwl ynghylch gordaliadau credydau treth, gan gynnwys:

  • pam y gall gordaliadau ddigwydd
  • sut i ad-dalu gordaliad (a phryd nad oes yn rhaid i chi wneud hynny)
  • herio adennill gordaliad
  • yr hyn sy’n digwydd i’ch gordaliad os ydych yn gofyn bod eich dyfarniad credydau treth yn cael ei ailystyried

Mae hefyd yn cwmpasu’r hyn y dylech chi a’r Swyddfa Credydau Treth ei wneud er mwyn osgoi gordaliad.