Ffurflen

Credydau treth: os credwch fod ein penderfyniad yn anghywir (WTC/AP)

Defnyddiwch ffurflen WTC/AP er mwyn gofyn i benderfyniad Credyd Treth Plant neu Gredyd Treth Gwaith gael ei ailystyried.

Dogfennau

Disagree with a tax credits decision online (sign in using Government Gateway)

Beth i’w wneud os credwch fod eich Credyd Treth Plant neu Gredyd Treth Gwaith yn anghywir (WTC/AP)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Beth i’w wneud os credwch fod eich Credyd Treth Plant neu Gredyd Treth Gwaith yn anghywir (WTC/AP)"), and its reference (Unique reference: WTC/AP).

Manylion

Os ydych yn credu bod cosb neu benderfyniad ynghylch Credyd Treth Plant neu Gredyd Treth Gwaith yn anghywir, defnyddiwch y ffurflen WTC/AP er mwyn gofyn i’r Swyddfa Credydau Treth ei ailystyried. Mae’r ffurflen yn cynnwys help ac arweiniad ynglŷn â beth i’w wneud.

Fel arfer, mae angen i chi wneud eich cais cyn pen 30 diwrnod o’r penderfyniad gwreiddiol.

Pe gwnaed y penderfyniad cyn 6 Ebrill 2014, defnyddiwch y fersiwn o’r ffurflen WTC/AP isod.

Ffurflenni ac arweiniad perthynol

WTC/AP - ar gyfer penderfyniadau a wnaed cyn 6 Ebrill 2014
Defnyddiwch y fersiwn hon o’r ffurflen pe gwnaed y penderfyniad cyn 6 Ebrill 2014.

Published 8 Gorffennaf 2014
Last updated 6 Ebrill 2018 + show all updates
  1. Rates, allowances and duties have been updated for the tax year 2018 to 2019.
  2. The postcode has been updated to BX9 1ER.
  3. English and Welsh versions of form WTC/AP for 2017 to 2018 has been added to this page.
  4. The latest version of form WTC/AP has been added to this page.
  5. An online forms service is now available.
  6. The latest version of form WTC/AP has been added to this page.
  7. The 2015 to 2016 form has been added to this page.
  8. First published.