Benefits – form

Credydau treth: os credwch fod ein penderfyniad yn anghywir (WTC/AP)

Defnyddiwch ffurflen WTC/AP er mwyn gofyn i benderfyniad Credyd Treth Plant neu Gredyd Treth Gwaith gael ei ailystyried.

Documents

Dispute a decision online (sign in to, or set up a Government Gateway account)

Beth i’w wneud os credwch fod eich Credyd Treth Plant neu Gredyd Treth Gwaith yn anghywir (WTC/AP)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Beth i’w wneud os credwch fod eich Credyd Treth Plant neu Gredyd Treth Gwaith yn anghywir (WTC/AP)"), and its reference (Unique reference: WTC/AP).

Manylyn

Os ydych yn credu bod cosb neu benderfyniad ynghylch Credyd Treth Plant neu Gredyd Treth Gwaith yn anghywir, defnyddiwch y ffurflen WTC/AP er mwyn gofyn i’r Swyddfa Credydau Treth ei ailystyried. Mae’r ffurflen yn cynnwys help ac arweiniad ynglŷn â beth i’w wneud.

Fel arfer, mae angen i chi wneud eich cais cyn pen 30 diwrnod o’r penderfyniad gwreiddiol.

Pe gwnaed y penderfyniad cyn 6 Ebrill 2014, defnyddiwch y fersiwn o’r ffurflen WTC/AP isod.

Ffurflenni ac arweiniad perthynol

WTC/AP - ar gyfer penderfyniadau a wnaed cyn 6 Ebrill 2014
Defnyddiwch y fersiwn hon o’r ffurflen pe gwnaed y penderfyniad cyn 6 Ebrill 2014.