Notice

TA5 1UD, NNB Generation Company (HPC) Limited: environmental permit application advertisement - EPR/HP3228XT/V004

View the application submitted by NNB Generation Company (HPC) Limited for Hinkley Point C Power Station, Hinkley Point, Near Bridgwater, Somerset, TA5 1UD.

Documents

Details

The Environment Agency consults the public on certain applications for waste operations, mining waste operations, installations, water discharge and groundwater activities. The arrangements are explained in its Public Participation Statement

These notices explain:

  • what the application is about

  • where you can visit to see the application documents

  • when you need to comment by

The Environment Agency will decide:

  • whether to grant or refuse the application

  • what conditions to include in the permit (if granted)

Ymgynghora Asiantaeth yr Amgylchedd â’r cyhoedd ar rai ceisiadau am weithrediadau gwastraff, gweithrediadau gwastraff mwyngloddio, gosodiadau, arllwys dŵr a gweithgareddau dŵr daear. Esbonnir y trefniadau yn ei Ddatganiad Cyfranogiad y Cyhoedd

Esbonia’r hysbysiadau hyn:

  • beth yw cynnwys y cais

  • lle y gallwch chi ymweld i weld y dogfennau ymgeisio

  • erbyn pryd bydd angen i chi gynnig sylwadau

Bydd Asiantaeth yr Amgylchedd yn penderfynu:

  • p’un a ddylid caniatáu neu wrthod y cais

  • pa amodau i’w cynnwys yn yr hawlen (os yw’n cael ei chaniatáu)

Published 15 March 2019