Cyfarwyddyd

Dosbarthiad diwydiannol safonol (SIC) o weithgareddau economaidd

Rhestr gryno o godau SIC er mwyn rhoi i Dŷ’r Cwmnïau ddisgrifiad o natur busnes eich cwmni chi.

Dogfennau

Dod o hyd i’ch disgrifiad busnes neu natur y busnes

Rhestr gryno o godau SIC mewn fformat CSV

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at enquiries@companies-house.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Rhestr gryno o godau SIC mewn fformat CSV").

Manylion

Mae Tŷ’r Cwmnïau’n defnyddio fersiwn gryno o’r rhestr lawn o godau sydd ar gael oddi wrth y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS).

Defnyddiwch y codau ar y rhestr gryno o godau SIC yn unig wrth ffeilio i Dŷ’r Cwmnïau neu mae’n bosibl y caiff y ddogfen rydych yn ei ffeilio ei gwrthod.

Mae’r cyhoeddiad hwn yn dangos rhestr gryno o godau’r ONS a ddefnyddir i ddosbarthu sefydliadau busnes ac unedau safonol eraill yn ôl y math o weithgarwch economaidd y maent yn ymgymryd ag ef.

Published 1 Ionawr 2008
Last updated 9 Ionawr 2018 + show all updates
  1. Attachment removed
  2. CSV format and link to online SIC code lookup added
  3. Added translation
  4. First published.