Cyfarwyddyd

Dosbarthiad diwydiannol safonol (SIC) o weithgareddau economaidd

Rhestr gryno o godau SIC er mwyn rhoi i Dŷ’r Cwmnïau ddisgrifiad o natur busnes eich cwmni chi.