Ffurflen

Chwilio drwy gofrestrau’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Ffurflen i ganfod a oes gan rywun atwrnai neu ddirprwy’n gweithredu ar eu rhan.