Ffurflen

Chwilio drwy gofrestrau’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Ffurflen i ganfod a oes gan rywun atwrnai neu ddirprwy’n gweithredu ar eu rhan.

Dogfen

Cais am chwilio drwy gofrestri’r Gwarcheidwad Cyhoeddus (OPG100)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cais am chwilio drwy gofrestri’r Gwarcheidwad Cyhoeddus (OPG100)").

Details

Ffurflen i ganfod a oes gan rywun atwrneiaeth arhosol neu atwrneiaeth barhaus, neu ddirprwy a benodwyd gan y llys yn gweithredu ar eu rhan.

Canllawiau ynghylch cofrestrau’r Gwarcheidwad Cyhoeddus a sut i ofyn am chwiliad drwy’r cofrestrau.

I wneud cais am unrhyw ddogfen mewn fformat arall, megis Braille, recordiad sain neu brint bras, anfonwch e-bost i customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk. Dylech gynnwys eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn a theitl y ddogfen y mae arnoch ei hangen.

Published 24 Mehefin 2013
Last updated 5 Mawrth 2014 + show all updates
  1. Replaced application form for search of register - the section on reporting concerns has been removed.
  2. Replaced OPG100 application form so users can email directly from the form
  3. First published.