Form

Chwilio drwy gofrestrau’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Ffurflen i ganfod a oes gan rywun atwrnai neu ddirprwy’n gweithredu ar eu rhan.

Dogfen

Manylyn

Ffurflen i ganfod a oes gan rywun atwrneiaeth arhosol neu atwrneiaeth barhaus, neu ddirprwy a benodwyd gan y llys yn gweithredu ar eu rhan.

Canllawiau ynghylch cofrestrau’r Gwarcheidwad Cyhoeddus a sut i ofyn am chwiliad drwy’r cofrestrau.

I wneud cais am unrhyw ddogfen mewn fformat arall, megis Braille, recordiad sain neu brint bras, anfonwch e-bost i customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk. Dylech gynnwys eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn a theitl y ddogfen y mae arnoch ei hangen.

Gweld pob canllaw a ffurflenni Cymraeg Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus