Ffurflen

Cais i ddychwelyd dogfen(nau) wreiddiol: cofrestru (RD1)

Ffurflen RD1 i wneud cais i ddychwelyd dogfennau gwreiddiol.

Dogfennau

Cais i ddychwelyd dogfen(nau) wreiddiol: cofrestru (RD1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cais i ddychwelyd dogfen(nau) wreiddiol: cofrestru (RD1)").

Cais i ddychwelyd dogfen(nau) wreiddiol: cofrestru (RD1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cais i ddychwelyd dogfen(nau) wreiddiol: cofrestru (RD1)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i wneud cais i ddychwelyd dogfennau gwreiddiol sydd gan y Gofrestrfa Tir.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Published 24 Hydref 2012
Last updated 3 Awst 2015 + show all updates
  1. Advice as to the completion of the form has been added
  2. Added translation