Ffurflen

Cais i ddychwelyd dogfen(nau) wreiddiol: cofrestru (RD1)

Ffurflen RD1 i wneud cais i ddychwelyd dogfennau gwreiddiol.