Cyfarwyddyd

Bondiau sicrwydd: Nodyn ymarfer y Gwarcheidwad Cyhoeddus

Yr hyn y mae Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus yn ei ddisgwyl gan gwmnïau sy'n rhoi bondiau sicrwydd i ddirprwyon a gaiff eu penodi gan y llys.

Dogfennau

Manylion

Bydd Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus (OPG) yn goruchwylio dirprwyon sy’n cael eu penodi gan y Llys Gwarchod.

Bydd y llys yn dweud wrth y rhan fwyaf o ddirprwyon am gael ‘bond sicrwydd’. Yswiriant yw’r bond sy’n gwarchod asedau’r sawl y mae’r dirprwy’n rheoli ei faterion a’i eiddo ar ei ran.

Mae’r OPG wedi sefydlu cynllun ar gyfer bondiau sicrwydd ond fe all dirprwyon gael bond gan ddarparwr nad yw’n rhan o’r cynllun.

Mae’r nodyn ymarfer (SD15) yn esbonio’r hyn y mae’r OPG yn ei ddisgwyl gan ddarparwr bondiau, er mwyn i’w fondiau sicrwydd fod yn addas ar gyfer dirprwyon.

Published 6 Rhagfyr 2012
Last updated 31 Awst 2017 + show all updates
  1. Added Welsh-language translation
  2. Practice note has been updated to reflect a change to OPG's approved bond supplier from October 2016.
  3. First published.