Ffurflen

Yswiriant Gwladol: datganiad o gyfraniadau Yswiriant Gwladol (CA3916)

Dylech ddefnyddio'r gwasanaeth ar-lein neu lenwi ffurflen a'i hanfon drwy'r post os bydd angen rhagor o wybodaeth ar Gyllid a Thollau EM (CThEM) cyn anfon datganiad o'ch cofnod Yswiriant Gwladol atoch.