Cyfarwyddyd

Cyfrifoldebau dirprwyaeth awdurdod cyhoeddus: Nodyn ymarfer y Gwarcheidwad Cyhoeddus

Rôl a chyfrifoldebau awdurdod cyhoeddus wrth gael ei benodi'n ddirprwy gan y Llys Gwarchod.