Cyfarwyddyd

Cyfrifoldebau dirprwyaeth awdurdod cyhoeddus: Nodyn ymarfer y Gwarcheidwad Cyhoeddus

Rôl a chyfrifoldebau awdurdod cyhoeddus wrth gael ei benodi'n ddirprwy gan y Llys Gwarchod.

Dogfennau

Manylion

Mae’r nodyn ymarfer (SD12) yn egluro canllawiau Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus ar gyfrifoldebau ddirprwyol awdurdodau cyhoeddus, gan gynnwys gwybodaeth bwysig i awdurdodau sy’n ystyried ymrwymo i gytundeb contract gyda darparwr allanol.

Published 14 Ionawr 2016
Last updated 31 Awst 2017 + show all updates
  1. Welsh-language translation added
  2. First published.