Cyfarwyddyd

Nodyn ymarfer y Gwarcheidwad Cyhoeddus: dull gweithredu Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus mewn perthynas â chyfrifon cleientiaid cyfreithwyr

Canllawiau i ddirprwyon cyfreithwyr wrth reoli cyfrifon cleientiaid.

Dogfennau

Manylion

Mae’r nodyn ymarfer hwn yn esbonio dull Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus (OPG) o weithredu o ran defnyddio cyfrifon cleientiaid i reoli cronfeydd dirprwyaeth, a sut mae’r dirprwy’n gweithredu dan:

  • Ddeddf Galluedd Meddyliol 2015 (MCA)
  • Rheolau Cyfrifon yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr 2011 (SAR)
  • Chod Ymarfer y MCA
Published 15 Chwefror 2016
Last updated 30 Awst 2017 + show all updates
  1. Added Welsh-language translation
  2. First published.