Cyfarwyddyd

Cofrestri partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig

Mae’r canllawiau hyn yn esbonio’r hyn sy’n digwydd pan mae partneriaeth ateblorwydd cyfyngedig (PAC) yn dewis cadw gwybodaeth gofrestr statudol benodol ar y gofrestr gyhoeddus.