Adroddiad corfforaethol

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Gofrestrfa Tir 2015 i 2016

Ein cyfrifoldebau ariannol a’n perfformiad o 1 Ebrill 2015 i 31 Mawrth 2016.

Dogfennau

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2015 i 2016

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2015 i 2016").

Manylion

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol am y cyhoeddiad hwn, cysylltwch â’n cefnogaeth i gwsmeriaid.

Ar gyfer ymholiadau’r wasg, cysylltwch â Swyddfa’r Wasg:

Press Office

Trafalgar House
1 Bedford Park
Croydon
CR0 2AQ

Published 19 Gorffennaf 2016
Last updated 14 Medi 2016 + show all updates
  1. Welsh version added.
  2. First published.