Adroddiad corfforaethol

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Gofrestrfa Tir 2015 i 2016

Ein cyfrifoldebau ariannol a’n perfformiad o 1 Ebrill 2015 i 31 Mawrth 2016.