Adroddiad corfforaethol

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Cofrestrfa Tir EM 2016 i 2017

Ein perfformiad o 1 Ebrill 2016 i 31 Mawrth 2017 a gwybodaeth am drawsnewid digidol ein gwasanaethau, platfformau TG a’r gofrestr.