Adroddiad corfforaethol

Adroddiad blynyddol a chyfrifon y Gofrestrfa Tir 2013 i 2014

Adroddiad blynyddol a chyfrifon y Gofrestrfa Tir ar gyfer y flwyddyn ariannol 2013 i 2014.

Dogfennau

HM Land Registry annual report and accounts 2013/14 - Full Text

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("HM Land Registry annual report and accounts 2013/14 - Full Text").

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2013 i 2014

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2013 i 2014"), and its reference (ISBN: 9781474105385).

Manylion

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu prif gyflawniadau’r Gofrestrfa Tir yn ystod y flwyddyn ariannol 2013 i 2014, ynghyd â’r risgiau a’r materion a wynebodd.

Mae’n cyflwyno gwybodaeth am:

  • E-wasanaethau busnes: nawr gall cwsmeriaid osgoi’r ystafell bost trwy anfon eu ceisiadau atom yn electronig
  • Ystafell Bost Rithwir
  • Property Alert
  • Canolfan Dinasyddion newydd yn ein Swyddfa Cymru sydd eisoes yn derbyn pob cais gan y cyhoedd
  • sut rydym wedi ymdopi â’r llwyth gwaith a grëwyd gan ddyddiad terfyn mis Hydref 2013 ar gyfer cofrestru buddion gor-redol mewn hawliau maenoraidd ac atebolrwydd atgyweirio cangell
  • ein Gwasanaeth Cofrestru Dogfen Electronig (e-DRS) blaenllaw sydd wedi mynd o nerth i nerth, gan gynnwys cael cymeradwyaeth yng Ngwobrau Real IT fel yr ail orau yng nghategori ‘Delivering Business Value’

Mae’r datganiadau ariannol a nodiadau yn nodi gwariant y Gofrestrfa Tir ar gyfer y 12 mis a’r sefyllfa ariannol ar 31 Mawrth 2014.

Cyflwynir yr adroddiad i’r Senedd yn unol ag Adran 101 o Ddeddf Cofrestru Tir 2002. Cyflwynir y cyfrifon i’r Senedd yn unol ag Adran 4(6)(a) o Ddeddf Cronfeydd Masnachu’r Llywodraeth 1973 fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Masnachu’r Llywodraeth 1990.

Published 18 Gorffennaf 2014
Last updated 3 Medi 2014 + show all updates
  1. Welsh report added.
  2. First published.