Adroddiad corfforaethol

Adroddiad blynyddol a chyfrifon y Gofrestrfa Tir 2013 i 2014

Adroddiad blynyddol a chyfrifon y Gofrestrfa Tir ar gyfer y flwyddyn ariannol 2013 i 2014.