Adroddiad corfforaethol

Adroddiad blynyddol a chyfrifon y Gofrestrfa Tir 2013 i 2014

Adroddiad blynyddol a chyfrifon y Gofrestrfa Tir ar gyfer y flwyddyn ariannol 2013 i 2014.

Applies to England and Wales

Dogfennau

HM Land Registry annual report and accounts 2013/14 - Full Text

Gwneud cais am fformat hygyrch.
Os ydych chi'n defnyddio technoleg gynorthwyol (er enghraifft, rhaglen darllen sgrin) a bod angen fersiwn o'r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch customersupport@mail.landregistry.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd yn ein helpu ni os byddwch chi'n dweud pa dechnoleg gynorthwyol rydych chi'n ei defnyddio.

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2013 i 2014

Gwneud cais am fformat hygyrch.
Os ydych chi'n defnyddio technoleg gynorthwyol (er enghraifft, rhaglen darllen sgrin) a bod angen fersiwn o'r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch customersupport@mail.landregistry.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd yn ein helpu ni os byddwch chi'n dweud pa dechnoleg gynorthwyol rydych chi'n ei defnyddio.

Manylion

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu prif gyflawniadau’r Gofrestrfa Tir yn ystod y flwyddyn ariannol 2013 i 2014, ynghyd â’r risgiau a’r materion a wynebodd.

Mae’n cyflwyno gwybodaeth am:

  • E-wasanaethau busnes: nawr gall cwsmeriaid osgoi’r ystafell bost trwy anfon eu ceisiadau atom yn electronig
  • Ystafell Bost Rithwir
  • Property Alert
  • Canolfan Dinasyddion newydd yn ein Swyddfa Cymru sydd eisoes yn derbyn pob cais gan y cyhoedd
  • sut rydym wedi ymdopi â’r llwyth gwaith a grëwyd gan ddyddiad terfyn mis Hydref 2013 ar gyfer cofrestru buddion gor-redol mewn hawliau maenoraidd ac atebolrwydd atgyweirio cangell
  • ein Gwasanaeth Cofrestru Dogfen Electronig (e-DRS) blaenllaw sydd wedi mynd o nerth i nerth, gan gynnwys cael cymeradwyaeth yng Ngwobrau Real IT fel yr ail orau yng nghategori ‘Delivering Business Value’

Mae’r datganiadau ariannol a nodiadau yn nodi gwariant y Gofrestrfa Tir ar gyfer y 12 mis a’r sefyllfa ariannol ar 31 Mawrth 2014.

Cyflwynir yr adroddiad i’r Senedd yn unol ag Adran 101 o Ddeddf Cofrestru Tir 2002. Cyflwynir y cyfrifon i’r Senedd yn unol ag Adran 4(6)(a) o Ddeddf Cronfeydd Masnachu’r Llywodraeth 1973 fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Masnachu’r Llywodraeth 1990.

Cyhoeddwyd ar 18 July 2014
Diweddarwyd ddiwethaf ar 3 September 2014 + show all updates
  1. Welsh report added.

  2. First published.