Adroddiad corfforaethol

Adroddiad blynyddol a chyfrifon y Gofrestrfa Tir 2011 i 2012

Adroddiad blynyddol a chyfrifon y Gofrestrfa Tir ar gyfer y flwyddyn ariannol 2011 i 2012.