Adroddiad corfforaethol

Adroddiad blynyddol a chyfrifon y Gofrestrfa Tir 2007 i 2008

Adroddiad blynyddol a chyfrifon y Gofrestrfa Tir ar gyfer y flwyddyn ariannol 2007 i 2008.