Cyfarwyddyd

Corffori ac enwau

Yn nodi’r prif ofynion ar gyfer corffori cwmni yn y Deyrnas Unedig.