Dealing with HMRC – guidance

Gwybodaeth gyffredinol ynghylch gwiriadau cydymffurfio: CC/FS1a

Mae'r daflen wybodaeth hon yn rhoi gwybodaeth ynghylch gwiriadau cydymffurfio.

Dogfen

Manylyn

Arweiniad yn unig yw’r taflenni gwybodaeth hyn sy’n adlewyrchu safbwynt Cyllid a Thollau ar adeg eu hysgrifennu.