Cyfarwyddyd

Gwybodaeth gyffredinol ynghylch gwiriadau cydymffurfio: CC/FS1a

Mae'r daflen wybodaeth hon yn rhoi gwybodaeth ynghylch gwiriadau cydymffurfio.

Dogfennau

Manylion

Arweiniad yn unig yw’r taflenni gwybodaeth hyn sy’n adlewyrchu safbwynt Cyllid a Thollau ar adeg eu hysgrifennu.

Published 31 Awst 2012
Last updated 4 Medi 2018 + show all updates
  1. The factsheet has been updated to explain HMRC's use of open source research.
  2. The factsheet has an updated 'More information' section that explains what information HMRC may use when dealing with compliance checks.
  3. This factsheet has been updated to include new legislation about when a penalty is restricted because of the timing of the disclosure.
  4. New helpsheet published.
  5. Updated version of Compliance Factsheet 1a
  6. First published.