Dealing with HMRC – guidance

Gwybodaeth gyffredinol ynghylch gwiriadau gan ganolfannau cydymffurfio: CC/FS1b

Mae'r daflen wybodaeth hon yn rhoi gwybodaeth gyffredinol ynghylch gwiriadau gan ganolfannau cydymffurfio.

Manylyn

Arweiniad yn unig yw’r taflenni gwybodaeth hyn sy’n adlewyrchu safbwynt Cyllid a Thollau ar adeg eu hysgrifennu.