Papur polisi

Bil Cymru Drafft

Mae Bil Cymru Drafft yn cael ei gyhoeddi yn y Senedd

Dogfennau

Draft Wales Bill

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at correspondence@walesoffice.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Draft Wales Bill"), and its reference (ISBN: 9781474125031).

Manylion

Mae’r Bil yn ddatgan mewn manylder sut mae’r Llywodraeth yn bwriadu cyflawni ymrwymiadau Ddydd Gwyl Dewi i greu setliad datganoli cryfach, cliriach a thecach i Gymru, i wrthdefyll pob her a ddaw yn y dyfodol.

Published 20 Hydref 2015