Ffurflen

Ffurflenni adroddiad blynyddol dirprwy: rhoi cyfrif am eich gweithredoedd

Ffurflenni ar gyfer dirprwyon a benodir gan y llys i roi gwybod am eich gweithredoedd ar ran eich cleient yn y flwyddyn a aeth heibio.

Dogfennau

Ffurflen adroddiad dirprwy penderfyniadau eiddo a materion ariannol: lefel gyffredinol o oruchwyliaeth (OPG102)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Ffurflen adroddiad dirprwy penderfyniadau eiddo a materion ariannol: lefel gyffredinol o oruchwyliaeth (OPG102)").

Llenwi eich ffurflen adroddiad dirprwy: penderfyniadau eiddo a materion ariannol (OPG102A)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Llenwi eich ffurflen adroddiad dirprwy: penderfyniadau eiddo a materion ariannol (OPG102A)").

Ffurflen adroddiad dirprwy penderfyniadau ynghylch eiddo a materion ariannol: lefel isaf o oruchwyliaeth (OPG103)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Ffurflen adroddiad dirprwy penderfyniadau ynghylch eiddo a materion ariannol: lefel isaf o oruchwyliaeth (OPG103)").

Llenwi eich ffurflen adroddiad dirprwy: penderfyniadau eiddo a materion ariannol (OPG103A)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Llenwi eich ffurflen adroddiad dirprwy: penderfyniadau eiddo a materion ariannol (OPG103A)").

Ffurflen adroddiad dirprwy: penderfyniadau iechyd a lles (OPG104)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Ffurflen adroddiad dirprwy: penderfyniadau iechyd a lles (OPG104)").

Llenwi eich ffurflen adroddiad dirprwy: penderfyniadau iechyd a lles (OPG104A)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Llenwi eich ffurflen adroddiad dirprwy: penderfyniadau iechyd a lles (OPG104A)").

Taflen ffioedd: dirprwy proffesiynol (OPG105)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Taflen ffioedd: dirprwy proffesiynol (OPG105)").

Taflen ffioedd: dirprwy awdurdod cyhoeddus (OPG106)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Taflen ffioedd: dirprwy awdurdod cyhoeddus (OPG106)").

Manylion

Mae Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus yn gofyn i ddirprwyon a benodir gan y Llys Gwarchod gwblhau adroddiad blynyddol.

Gallwch gwblhau eich adroddiad blynyddol ar-lein os ydych yn ddirprwy sy’n gwneud penderfyniadau ynghylch eiddo a materion ariannol.

Mae llawer o bobl yn cael hyn yn haws yn hytrach na defnyddio ffurflenni papur, ac mae’n golygu y gallwch gofnodi penderfyniadau a thrafodion wrth i chi fynd ymlaen.

Os ydi’n dal i fod yn well gennych neu eich bod angen defnyddio ffurflenni adrodd papur i ddirprwyon, defnyddiwch:

Bydd Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus yn dweud wrthoch chi pa ffurflen i’w llenwi ac efallai y bydd yn gofyn am ragor o wybodaeth ar adegau eraill.

Yn ychwanegol at y ffurflenni hyn, efallai y bydd gofyn i chi lenwi atodiad ffioedd:

 • OPG105 os ydych chi’n cael eich talu i weithredu fel dirprwy, e.e. os ydych chi’n gyfrifydd neu’n gyfreithiwr
 • OPG106 os ydych chi’n cynrychioli’r awdurdod lleol

Anfonwch e-bost i customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk i wneud cais am unrhyw ddogfen mewn fformat amgen, megis:

 • braille
 • sain
 • print bras

Cofiwch gynnwys eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn a theitl y ddogfen sydd ei hangen arnoch chi.

Published 1 Hydref 2013
Last updated 17 Mehefin 2018 + show all updates
 1. Added 'Personal information' section.
 2. Added translation
 3. Added translation
 4. Added translation
 5. Added translation
 6. OPG's deputy annual report forms changed on 1 March 2016. We've removed the old forms and added the new forms and guidance documents.
 7. First published.