Dealing with HMRC – guidance

Gwiriadau cydymffurfio: Gohirio cosbau am wallau esgeulus mewn ffurflenni treth neu ddogfennau - CC/FS10

Mae'r daflen wybodaeth hon yn dweud wrthych beth sy'n digwydd pan fo Cyllid a Thollau EM yn ystyried gohirio cosbau am wallau esgeulus mewn ffurflenni treth neu ddogfennau.

Dogfen

Gwiriadau cydymffurfio: Gohirio cosbau am wallau esgeulus mewn ffurflenni treth neu ddogfennau - CC/FS10

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Gwiriadau cydymffurfio: Gohirio cosbau am wallau esgeulus mewn ffurflenni treth neu ddogfennau - CC/FS10").

Manylyn

Arweiniad yn unig yw’r taflenni gwybodaeth hyn sy’n adlewyrchu safbwynt Cyllid a Thollau ar adeg eu hysgrifennu.