Cyfarwyddyd

Gwiriadau cydymffurfio: gohirio cosbau am wallau esgeulus ar Ffurflenni Treth neu mewn dogfennau – CC/FS10

Mae'r daflen wybodaeth hon yn rhoi gwybod i chi y gallwn ohirio cosbau am wallau esgeulus ar Ffurflenni Treth neu mewn dogfennau. Mae hefyd yn rhoi gwybod am yr hyn sydd angen i chi ei wneud os ydym yn gohirio cosb.