Cyfarwyddyd

Gwiriadau cydymffurfio: gohirio cosbau am wallau esgeulus ar Ffurflenni Treth neu mewn dogfennau – CC/FS10

Mae'r daflen wybodaeth hon yn rhoi gwybod i chi y gallwn ohirio cosbau am wallau esgeulus ar Ffurflenni Treth neu mewn dogfennau. Mae hefyd yn rhoi gwybod am yr hyn sydd angen i chi ei wneud os ydym yn gohirio cosb.

Dogfennau

Manylion

Pwrpas y daflen wybodaeth hon yw rhoi gwybod i chi y gallwn ohirio cosbau am wallau esgeulus ar Ffurflenni Treth neu mewn dogfennau dim ond os na allwn osod o leiaf un amod gohirio a fydd yn eich helpu i osgoi cosbau am wallau tebyg yn y dyfodol.

Published 27 Awst 2013
Last updated 21 Rhagfyr 2016 + show all updates
  1. Added translation
  2. Format of guidance attachment changed from PDF to HTML
  3. New factsheet has been published.
  4. First published.