Dealing with HMRC – guidance

Gwiriadau cydymffurfio: gohirio cosbau am wallau esgeulus ar Ffurflenni Treth neu mewn dogfennau – CC/FS10

Mae'r daflen wybodaeth hon yn rhoi gwybod i chi y gallwn ohirio cosbau am wallau esgeulus ar Ffurflenni Treth neu mewn dogfennau. Mae hefyd yn rhoi gwybod am yr hyn sydd angen i chi ei wneud os ydym yn gohirio cosb.

Manylyn

Pwrpas y daflen wybodaeth hon yw rhoi gwybod i chi y gallwn ohirio cosbau am wallau esgeulus ar Ffurflenni Treth neu mewn dogfennau dim ond os na allwn osod o leiaf un amod gohirio a fydd yn eich helpu i osgoi cosbau am wallau tebyg yn y dyfodol.