Canllawiau

Gwiriadau cydymffurfio: gohirio cosbau am wallau esgeulus ar Ffurflenni Treth neu mewn dogfennau – CC/FS10

Mae'r daflen wybodaeth hon yn rhoi gwybod i chi y gallwn ohirio cosbau am wallau esgeulus ar Ffurflenni Treth neu mewn dogfennau. Mae hefyd yn rhoi gwybod am yr hyn sydd angen i chi ei wneud os ydym yn gohirio cosb.

Dogfennau

Manylion

Pwrpas y daflen wybodaeth hon yw rhoi gwybod i chi y gallwn ohirio cosbau am wallau esgeulus ar Ffurflenni Treth neu mewn dogfennau dim ond os na allwn osod o leiaf un amod gohirio a fydd yn eich helpu i osgoi cosbau am wallau tebyg yn y dyfodol.

Cyhoeddwyd ar 27 August 2013
Diweddarwyd ddiwethaf ar 1 April 2022 + show all updates
  1. Information about our privacy notice and what to do if you're not happy with our service has been added.

  2. This factsheet has been updated for customers who need extra support.

  3. Added translation

  4. Format of guidance attachment changed from PDF to HTML

  5. New factsheet has been published.

  6. First published.