Ffurflen

Newid manylion ysgrifennydd corfforaethol (CH04c)

Defnyddiwch y ffurflen hon i newid manylion endid corfforaethol sy’n ysgrifennydd.

Dogfennau

Manylion

Gallwch ffeilio’r ffurflen hon os ydych wedi dewis i ddatgan bod cyfeiriad eich swyddfa gofrestredig wedi ei lleoli yng Nghymru yn hytrach na Lloegr a Chymru.

Gellir defnyddio’r ffurflen hon dim ond i hysbysu Tŷ’r Cwmnïau am y newidiadau i fanylion ysgrifennydd corfforaethol. Rhaid peidio â defnyddio’r ffurflen hon am benodiadau newydd.

Peidiwch â defnyddio’r ffurflen bapur os yw’r cwmni wedi ymuno â Chynllun PROOF (PROtected Online Filing).

Published 5 Mai 2010
Last updated 11 Mehefin 2015 + show all updates
  1. Added translation
  2. Online filing option added
  3. Added translation