Ffurflen

Newid cyfeiriad swyddfa gofrestredig: partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig (LL AD01c)

Defnyddiwch ffurflen LL AD01c i newid cyfeiriad swyddfa gofrestredig partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig (PAC).

Dogfennau

Manylion

Gallwch ffeilio’r ffurflen hon os ydych wedi dewis i ddatgan bod cyfeiriad eich swyddfa gofrestredig wedi ei lleoli yng Nghymru yn hytrach na Lloegr a Chymru.

Dylid defnyddio’r ffurflen hon i newid cyfeiriad swyddfa gofrestredig PAC.

Published 5 Hydref 2010