Guidance

Bwletin y Cyflogwr: Chwefror 2020

Cylchgrawn a gyhoeddir bob deufis ar gyfer cyflogwyr ac asiantau yn rhoi gwybodaeth i’r funud ynghylch materion y gyflogres.

Documents

Bwletin y Cyflogwr: Chwefror 2020

Details

Mae CThEM yn cyhoeddi Bwletin y Cyflogwr chwe gwaith y flwyddyn. Mae’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i gyflogwyr ac asiantau ynghylch materion y mae’n bosibl y byddant yn effeithio arnynt.

Gallwch lawrlwytho a darllen Bwletin y Cyflogwr ar y sgrin neu ei argraffu.

Mae Bwletin y Cyflogwr ar gael ar-lein yn unig. Gallwch gofrestru ar gyfer Gwasanaeth hysbysu cyflogwyr drwy e-bost CThEM er mwyn cael e-byst oddi wrth CThEM sy’n rhoi gwybod i chi pan fod y rhifyn diweddaraf ar gael.

I fwrw golwg ar Fwletin y Cyflogwr mae’n rhaid i chi ddefnyddio gwyliwr ffeil PDF megis Adobe Reader, sydd ar gael i’w lawrlwytho yn rhad ac am ddim o wefan Adobe. Os cewch unrhyw anawsterau wrth agor y Bwletin, bydd defnyddio’r fersiwn diweddaraf o Adobe Reader yn delio â’r rhan fwyaf ohonynt.

Ar gyfer cwsmeriaid sy’n defnyddio meddalwedd darllen sgrin, mae Bwletin y Cyflogwr yn cyd-fynd â’r rhan fwyaf o becynnau meddalwedd.

Published 13 February 2020