Collection

Bwletin y Cyflogwr Cyllid a Thollau EM

Cylchgrawn a gyhoeddir bob deufis ar gyfer cyflogwyr ac asiantau, sy'n rhoi gwybodaeth i'r funud ynghylch materion y gyflogres.

Mae Cyllid a Thollau EM yn cyhoeddi Bwletin y Cyflogwr 6 gwaith y flwyddyn, gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf i gyflogwyr ac asiantau ynghylch materion y mae’n bosib fydd yn effeithio arnynt. Mae’r rhifyn cyfredol a’r 2 rhifyn blaenorol ar gael.

Bwletin y Cyflogwr: Ebrill 2018

Bwletin y Cyflogwr: Chwefror 2018

Bwletin y Cyflogwr: Rhagfyr 2017

Published 17 July 2015