Collection

Bwletin y Cyflogwr Cyllid a Thollau EM

Cylchgrawn a gyhoeddir bob deufis ar gyfer cyflogwyr ac asiantau, sy'n rhoi gwybodaeth i'r funud ynghylch materion y gyflogres.

Mae Cyllid a Thollau EM yn cyhoeddi Bwletin y Cyflogwr 6 gwaith y flwyddyn, gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf i gyflogwyr ac asiantau ynghylch materion y mae’n bosibl y byddant yn effeithio arnynt. Mae’r rhifyn cyfredol a’r 2 rhifyn blaenorol ar gael.

Mae rhifynnau o Fwletin y Cyflogwr hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Bwletin y Cyflogwr: Rhagfyr 2018

Bwletin y Cyflogwr: Hydref 2018

Bwletin y Cyflogwr: Awst 2018

Published 17 July 2015
Last updated 17 July 2018 + show all updates
  1. A link to the English version of this page has been added.
  2. First published.