Form

Ardystio rhyddhau rhannau o'r corff i'w amlosgi (8)

Ffurflen i ymarferwyr meddygol cofrestredig ardystio y gellir rhyddhau rhannau o gorff unigolyn sydd wedi marw i'w amlosgi.

Documents

Details

Mae’r ffurflen hon yn ardystio nad oes unrhyw reswm dros beidio â rhyddhau rhannau o gorff unigolyn sydd wedi marw i’w amlosgi.

Rhaid i ymarferydd meddygol lenwi’r ffurflen ar ran ymddiriedolaeth yr ysbyty neu awdurdod arall sy’n cadw rhannau o’r corff.

Published 20 April 2018