Parliamentary Under Secretary of State

The Rt Hon Lord Henley

Bywgraffiad

Penodwyd yr Arglwydd Henley fel Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol yn yr Adran Gwaith a Phensiynau ar 21 Rhagfyr 2016, ac fel Arglwydd Preswyl (Chwip y Llywodraeth) ar 21 Tachwedd 2016. Mae’n aelod Ceidwadol o Dŷ’r Arglwyddi.

Gwasanaethodd yr Arglwydd Henley fel y Gweinidog Gwladol dros Atal Troseddu a Lleihau Ymddygiad Gwrthgymdeithasol o fis Medi 2011 i fis Medi 2012. Gwasanaethodd fel Is-Ysgrifennydd Seneddol Gwladol dros Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig o 2010 tan 2011.

Roedd yr Arglwydd Henley wedi dal nifer o swyddi yn y llywodraeth Geidwadol flaenorol, yn cynnwys Is-ysgrifennydd Seneddol Gwladol dros yr Adran Nawdd Cymdeithasol, yr Adran Gyflogaeth a’r Weinyddiaeth Amddiffyn. Roedd hefyd yn Weinidog Gwladol dros yr Adran Addysg a Chyflogaeth. Yn yr Wrthblaid, bu’n gwasanaethu fel Prif Chwip, Dirprwy Llefarydd ac roedd yn llefarydd yr Wrthblaid dros Faterion Cyfreithiol a Chyfiawnder.

Cafodd ei addysg yng Ngholeg Clifton, Bryste a Phrifysgol Durham. Galwyd ef i’r Bar yn 1977.

Parliamentary Under Secretary of State

Responsibilities include:

 • industrial strategy
 • Lords lead on all BEIS issues
 • EU single market on-going business
 • better regulation and regulatory reform
 • Land Registry
 • Ordnance Survey
 • Companies House
 • life sciences
 • EU Structural Funds
 • local growth
  • local industrial strategies
  • Northern Powerhouse
  • Midlands Engine
  • Shared Prosperity Fund

Rolau blaenorol mewn llywodraeth

 1. Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol

  • 2016 to 2017
 2. Arglwydd Preswyl (Chwip y Llywodraeth)

  • 2016 to 2017
 3. Parliamentary Under Secretary of State for Resource Management, the Local Environment and Environmental Science

  • 2010 to 2011