Datganiad i'r wasg

Safle Wylfa yn lleoliad delfrydol i fuddsoddi mewn ynni, meddai Ysgrifennydd Cymru

Mae Wylfa ar Ynys Mon yn lleoliad delfrydol i fuddsoddi mewn ynni, meddai Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, ar ol i’r safle gael ei…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae Wylfa ar Ynys Mon yn lleoliad delfrydol i fuddsoddi mewn ynni, meddai Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, ar ol i’r safle gael ei gadarnhau fel lle addas i ddatblygu ynni niwclear.

Cyhoeddwyd y rhestr fer heddiw gan Charles Hendry, y Gweinidog Gwladol dros Ynni, fel rhan o Ddatganiadau Polisi Cenedlaethol Llywodraeth y DU ar Ynni. Bydd y datganiadau nawr yn cael eu trafod yn y Senedd.

A hithau’n croesawu’r ffaith bod safle Wylfa wedi cael ei gynnwys fel safle addas ar gyfer datblygu ynni niwclear, dywedodd Mrs Gillan: “Mae hyn yn newyddion gwych i Ynys Mon ac i economi Gogledd Cymru. Mae’n dangos ymrwymiad Llywodraeth y DU i gefnogi buddsoddiad sylweddol mewn seilwaith yng Nghymru. Mae Wylfa yn lleoliad delfrydol. Bydd cyhoeddiad heddiw yn hwb enfawr i’r gweithlu, ac mae’n cynnig y posibilrwydd o gynhyrchu ynni’n barhaus ar yr ynys am flynyddoedd i ddod.

“Bydd rhywfaint o gapasiti cynhyrchu’r DU yn lleihau’n sylweddol dros y blynyddoedd nesaf, ac mae’r Llywodraeth hon yn benderfynol o wneud y DU yn farchnad ddeniadol i fuddsoddwyr, er mwyn rhoi ynni carbon isel, fforddiadwy sydd wedi’i warantu i ni. Mae’r datganiadau a gyhoeddwyd heddiw yn nodi’r angen am don o fuddsoddiad mewn ffynonellau ynni newydd, a byddai cyfleoedd gwaith sylweddol yn dod yn sgil hyn.

“Mae Cymru yn gwneud enw iddi ei hun fel arweinydd gwyrdd, gyda chyfleoedd gwych ar gyfer prosiectau ynni a datblygiad - ac mae hyn yn sicr yn newyddion da i economi Cymru”.

Dywedodd David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru: “Mae’r ffaith bod safle Wylfa wedi cael ei gynnwys fel safle addas ar gyfer datblygu ynni niwclear yn hwb enfawr i Ynys Mon a Gogledd Cymru. Mae Wylfa yn gyflogwyr pwysig ar Ynys Mon, ac mae’r safle’n chwarae rol allweddol yn yr economi leol. Yn dilyn cyhoeddiad heddiw, mae’n argoeli’n dda i’r ynys at y dyfodol o safbwynt cynhyrchu ynni niwclear.” 

Nodiadau i Olygyddion:

1.)      Mae’r Datganiad Polisi Cenedlaethol ar Niwclear yn rhestru’r safleoedd canlynol fel rhai a allai fod yn addas ar gyfer lleoli gorsafoedd pŵer niwclear newydd erbyn 2025: Bradwell, Essex; Hartlepool, Bwrdeistref Hartlepool; Heysham, Lancashire; Hinkley Point, Gwlad yr Haf; Oldbury, South Glos.; Sellafield, Cumbria; Sizewell, Suffolk; Wylfa, Ynys Mon.

2.)    Mae’r Datganiad Seneddol ar gael ar wefan yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd.

3.)    Yr ymgynghoriad ar y Datganiadau Polisi Cenedlaethol: https://www.energynpsconsultation.decc.gov.uk/home. Daeth i ben ar 24ain Ionawr 2011. Cynhaliwyd ymgynghoriad ar y Datganiadau Polisi Cenedlaethol cyn hynny, rhwng mis Tachwedd 2009 a mis Chwefror 2010.

4.)    Mae’r Senedd wedi craffu ar y Datganiadau Polisi Cenedlaethol; cynhaliwyd trafodaeth yn Nhŷ’r Cyffredin ar 1 Rhagfyr 2010, bu Uwch Bwyllgor Tŷ’r Arglwyddi yn trafod Datganiadau Polisi Cenedlaethol ar 11 a 13 Ionawr 2011, a chyhoeddodd y Pwyllgor Dethol ar Ynni a Newid Hinsawdd adroddiad ar 26 Ionawr 2011. Caiff Ymateb y Llywodraeth i’r Senedd, sy’n rhoi sylw i bwyntiau a wneir ym mhob un o’r rhain, ei gyhoeddi heddiw yn http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/meeting_energy/consents_planning/nps_en_infra/nps_en_infra.aspx

Published 23 June 2011