Stori newyddion

Wylfa B yn symud gam yn nês, meddai Ysgrifennydd Cymru

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru wedi croesawu cynnwys Wylfa B ar Ynys Mon ar restr fer o wyth o safleoedd ar hyd a lled y DU lle…

placeholder

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru wedi croesawu cynnwys Wylfa B ar Ynys Mon ar restr fer o wyth o safleoedd ar hyd a lled y DU lle y gellid adeiladau atomfeydd.

Cyhoeddwyd y rhestr fer heddiw (dydd Llun, 18 Hydref) gan Chris Huhne, Ysgrifennydd Gwladol dros Ynni a Hinsawdd fel rhan o Ddatganiadau Polisi Cenedlaethol Drafft y Llywodraeth ar Ynni, ac ochr yn ochr a chasgliadau Astudiaeth dwy flynedd o ddichonoldeb Morglawdd Hafren.

Dywedodd Mrs Gillan:  “Mae cynnwys Wylfa ar y rhestr o safleoedd posibl ar gyfer atomfa yn newyddion da iawn i economi Ynys Mon a Gogledd Cymru - ac yn newyddion da i’r gweithwyr yn Wylfa.

“Mae’r cyhoeddiad heddiw yn dod a chynlluniau am adweithydd Wylfa B newydd gam yn nes, ac yn dilyn penderfyniad yr wythnos ddiwethaf i barhau i gynhyrchu trydan ar safle presennol Wylfa am ddwy flynedd arall.

“Wedi cynhyrchu pŵer am bron i 40 mlynedd, mae Wylfa wedi profi ei bod wedi rhedeg gyrfa dda iawn.  Mae ei chynnwys ar y rhestr o safleoedd posibl ar gyfer y genhedlaeth newydd o adweithyddion niwclear yn cynnig gwir obaith y bydd cynhyrchu trydan yn parhau ar Ynys Mon am lawer blwyddyn i ddod.”

Yn y cyfamser, mae Astudiaeth o Ddichonoldeb Morglawdd Hafren wedi argymell nad oedd achos strategol dros y datblygiad morglawdd 10 milltir ar hyn o bryd.

Dywedodd Mrs Gillan:  “Mae’r astudiaeth, a gasglwyd dros y ddwy flynedd ddiwethaf, yn ei gwneud yn glir nad oes achos strategol dros Forglawdd Hafren.  Ar gyfnod pan mae gwariant cyhoeddus yn cael ei wasgu, byddai’n gamwedd  neilltuo i fyny at £30biliwn i brosiect dadleuol sy’n cael ei ystyried yn risg uchel o’i gymharu a dulliau eraill o gynhyrchu’r trydan rydym ei angen.”

Ychwanegodd:  “Yn hytrach na mynd ar ol prosiect nad yw’n gwneud synnwyr economaidd ac a wrthwynebwyd gan lawer o grwpiau amgylcheddol - gan gynnwys Cyfeillion y Ddaear Cymru a’r RSPB - credwn fod opsiynau carbon isel eraill, gan gynnwys ehangu prosiectau pŵer y gwynt fel y rhai rydym yn ei weld oddi ar arfordir Gogledd Cymru, yn cynrychioli gwell bargen i ddiwydiant a defnyddwyr yng Nghymru ac ar hyd a lled y DU.”

Published 18 Hydref 2010