Datganiad i'r wasg

Gwaith ar droed ar ‘Dro Halton’ i roi hwb i gysylltiadau rheilffordd Rhanbarth Dinas Lerpwl, Swydd Gaer a Gogledd Cymru

Alun Cairns: Bydd gwelliannau o gymorth i ryddhau cyfleoedd am dwf economaidd yng Ngogledd Cymru.