Datganiad i'r wasg

Gwerth dros £30,000 o ol-daliadau i'r gweithwyr yn Nghymru sydd ar y cyflog isaf

17 o gyflogwyr o Gymru yn cael eu henwi am beidio â thalu’r Isafswm Cyflog neu’r Cyflog Byw Cenedlaethol