Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru yn croesawu cytundeb moderneiddio trenau

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw, mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru Cheryl Gillan wedi croesawu’r cyhoeddiad bod Agility Trains - consortiwm yn cynnwys Hitachi a John Laing…

Heddiw, mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru Cheryl Gillan wedi croesawu’r cyhoeddiad bod Agility Trains - consortiwm yn cynnwys Hitachi a John Laing -  wedi sicrhau’r contract i gyflenwi trenau’r genhedlaeth nesaf rhwng dinasoedd ym Mhrydain.

Bydd y consortiwm yn adeiladu’r trenau ac yn eu cynnal a’u cadw dan y Rhaglen IEP, y prosiect a fydd yn disodli trenau Intercity 125 Prydain gyda threnau modern newydd gwell. Bydd y rhain yn rhedeg ar Brif Reilffordd y Great Western rhwng Llundain a De Cymru yn ogystal a rhannau eraill o’r rhwydwaith. Fel rhan o’r contract, bydd depo cynnal a chadw newydd yn cael ei adeiladu yn Abertawe.

Daw’r newyddion wythnos ar ol i’r Adran Drafnidiaeth gyhoeddi cynlluniau i drydaneiddio rhagor ar Brif Reilffordd y Great Western rhwng gorsaf Paddington Llundain ac Abertawe a Chledrau’r Cymoedd. Gyda threnau a seilwaith newydd, bydd yr amseroedd teithio rhwng Llundain a De Cymru yn llai, a bydd y daith yn fwy eco-gyfeillgar.

Gan groesawu’r cyhoeddiad, dywedodd Mrs Gillan:

“Mae’r penderfyniad i adeiladu’r trenau newydd hyn yn wych i deithwyr. Bydd eu taith yn gyflymach, yn fwy cyfforddus, ac yn fwy eco-gyfeillgar wrth iddynt deithio o Lundain i Dde Cymru ar ol i’r rhaglen trydaneiddio gael ei chwblhau.

“Mae’r cyhoeddiad hwn yn tynnu sylw at effaith sylweddol y buddsoddiad unwaith-mewn-cenhedlaeth yn seilwaith rheilffyrdd Cymru - nid yn unig ar deithwyr ond ar fusnesau a diwydiant hefyd. Mae’n anfon neges gref i fuddsoddwyr posib am ymrwymiad Llywodraeth y DU i fuddsoddi yn nyfodol Cymru ac i bontio’r gagendor economaidd rhwng rhannau o’r DU.”