Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn croesawu contract gwerth miliynau i gwmni o Dde Cymru

Heddiw mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Cymru, wedi croesawu’r cyhoeddiad bod Mabey Bridge, sef cwmni wedi’i leoli yn Sir Fynwy, wedi ennill …

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Cymru, wedi croesawu’r cyhoeddiad bod Mabey Bridge, sef cwmni wedi’i leoli yn Sir Fynwy, wedi ennill contract gwerth miliynau o bunnoedd i gynhyrchu a chyflenwi 35 o dyrrau gwynt yng Nghymru a’r Alban.

Mae’r ddel - a wnaed gyda Nordex, datblygwyr tyrbinau gwynt o’r Almaen - wedi golygu bod 45 aelod newydd o staff yn cael eu recriwtio i weithio yn y cyfleuster gweithgynhyrchu £38m yng Nghas-gwent. O ganlyniad i’r contract, bydd 170 o aelodau staff yn gweithio’n amser llawn ar yr archeb.

Dywedodd Mrs Gillan:

“Mae hyn yn newyddion gwych i’r economi yng Nghymru, ac yn newyddion gwych hefyd i ddiwylliannau gweithgynhyrchu ac ynni adnewyddadwy y DU.

“Mae’r contract hwn yn dangos yn glir bod gan wledydd Ewrop ffydd o hyd yn nhalent, arbenigedd a sgiliau ein gweithwyr ni yma yng Nghymru.

“Yn ogystal, mae’r cyhoeddiad hwn yn rhoi’r cyfle i ni ddangos i weddill y byd bod Cymru wir yn chwarae ei rhan wrth sicrhau seilwaith ynni’r Deyrnas Unedig ar gyfer y dyfodol. Rwy’n llongyfarch Mabey Bridge am sicrhau archeb mor bwysig.”

Cyhoeddwyd ar 20 January 2012